Logo

Aktuality:

31. 12. 17 -
Šťastný nový rok 2018 ;-).
31. 12. 17 -
Navštivte náš YouTube kanál Holomoucká Tučňákárka ;-).
30. 12. 17 -
Tento portál čekají v novém roce změny. Jako první se přestěhuje Bible z domény www.online-bible.cz na bible.martin-ol.name.
--

Rekonstrukce - Recenze Vojtěch Horák II.
25.03.2016 | martin.ol | Přečteno: 1562x

Dámy a pánové, stala se mi opravdu nevídaná a neuvěřitelná věc! Píši tento článek s úmyslem se s Vámi podělit o tento zážitek, čili se stejným úmyslem jako jsem napsal článek předešlý...

Jako vždy když něco prožiji, tak i po té co jsem prožil rekonstrukci svého bytu, sedl jsem ke svému blogu a sesmolil jsem na něm o tom článek. Ten článek si přečetl pan řemeslník Horák a začal tiátr neuvěřitelných rozměrů, cituji:

"Dobrý den pane Smolka,

na základě upozornění jsem si v minulých dnech přečetl recenzi uveřejněnou na Vaší stránce 27.12.2015, ve které komentujete dílčí aspekty rekonstrukce Vašeho bytu v Žerotíně, kterou jsem smluvně provedli já a moji kolegové v průběhu října až prosince 2015.

Zatím jsem nikdy nebyl nucen ke komentáři podobných recenzí nebo názorovým výlevů, nicméně pokud jde o Vámi zveřejněné připomínky a kritiku, jsem nucen reagovat, jelikož všechny informace presentované v recenzi jsou pouze polopravdy a nejméně ve dvou bodech jsou Vaše interpretace dokonce prokazatelně lživé. Z toho titulu se cítím Vaší recenzí poškozen a v souvislosti s SMS a e-mailovou komunikací, která mezi námi proběhla, jde z Vaší strany jednoznačně o zavádějící a hrubě poškozující atak mého dobrého obchodního jména.

Vzhledem k tomu, že jste tak ohrozil moji živnost a potažmo existenci, neprodleně jsem předal veškeré písemné doklady, kopie e-mailů a SMS, stejně jako kontakty na spolupracovníky svému firemnímu právní zástupci, který bude-li to nutné, Vás bude kontaktovat. Avšak současně na základě právní rady činím tento vstřícný krok a vyzývám Vás zdvořile, nicméně velmi důrazně, abyste recenzi z Vaší stránky odstranil a to neprodleně a nadále se zdržel jednostranných a zavádějících kritik mé obchodní činnosti, které jsou v rozporu s cenovou nabídkou, smlouvou o dílo a reálným průběhem zakázky, stejně jako jejím ukončením a převzetím.

Dále považuji za nutné zdvořile Vás informovat o některých souvislostech. Jako samoživitel nezletilých, je živnost jediným zdrojem mých příjmů; pakliže bych byl nucen iniciovat občanský soudní spor na ochranu osobnosti a dobrého obchodního jména, jsem přesvědčen, že v případě prokázání Vašeho zavinění na ztrátě těchto příjmů by následky pro Vás byly velmi závažné a při zralé úvaze je očividné, že veškeré písemné podklady, e-mailová komunikace a SMS, současně s případným svědectvím zúčastněných, dostatečně prokáží, jak byla stavba realizována, jak byla ukončena; a v tomto světle bude Vaše hanlivá recenze zcela neoddiskutovatelná.

V rámci rádoby korektních vztahů, které jsou mimo jiné rovněž ze vzájemných e-mailů patrné, Vás proto nabádám, abyste celou situaci dobře zvážil a uposlechnul mé výzvy a celou recenzi včetně reakcí příchozích ze své webové stránky odstranil. V opačném případě buďte ujištěn, že neodkladně využiji všech zákonných prostředků abych ochránil svoji osobu a dobré obchodní jméno."

Následně se pan Horák, nebo někdo z jeho PC, uchýlil i k takovým praktikám, jako že si napsal do komentáře pochvalný komentář a sám na sebe reagoval :-).

Obrázek
Poslední sloupeček je IP, každý ať si z toho vyvodí zda lžu :-P.

Dále pak pan Horák pokračoval doporučeným dopisem, kde mě vyhrožoval už paragrafama, pokud jsem je dobře přelouskal šlo o pomluvu, dovolil bych si proto uvést na pravou míru co je to pomluva (zdroj Wiki):

"...Smysl trestněprávní ochrany je v tom, aby se zamezilo, předešlo anebo alespoň trestními prostředky reagovalo na situaci, kdy někdo velmi vážným způsobem naruší rodinný či společenský život jiného. Vzhledem ke celospolečenskému zájmu na ochraně vážnosti a cti všech není podstatné, zda si dotčená osoba pomluvy byla vědoma, dokonce je možné trestně stíhat i pomluvy již zemřelých osob. Základní podmínkou trestnosti pomluvy je ovšem její nepravdivost, není trestné šířit pravdivé údaje, jakkoli by mohly působit značně negativně. Druhou podmínkou je způsobilost pomluvy ohrozit značnou měrou vážnost pomlouvaného před druhými. To je posuzováno vždy individuálně podle okolností daného případu, bere se v úvahu jeho postavení ve společnosti, charakterové vlastnosti, rozšíření informace apod. Je také důležité, že se hodnotí objektivní možnost zasáhnout do cti a vážnosti, k zásahu dojít reálně nemusí. Z hlediska pachatele se nakonec ještě vyžaduje úmyslné jednání, ohrožení z nedbalosti trestné není..."

A teď bych si dovolil rozebrat, vysvětlit a podložit, tou samou, emailovou korespondecí, kterou se ohání pan Horák, pravdivost svých tvrzení z předešlého článku. Již podruhé tedy vyzývám pana Horáka aby mi prozradil, které z mých tvrzení je lživé, ba dokonce pomluva!

Rekonstruovat se měla podlaha v chodbě, koupelně, wc a kuchyni, k tomu všemu novej dřez, baterie, komplet nová koupelna a nové WC. Nová elektroinstalace, topení, podhled v chodbě a odstranění polisterénových obkladů stropů ve 2 pokojích, to vše jsem panu Horákovi sdělil na první schůzce. (I přesto posléze byli stropy vícepráce a podlaha na WC jak bys met.)“

Chcete to popřít?

Email: 5.9.2015 19:16: Rád bych tam strhnul lino (čili chodba a 1. místnost vlevo) a nahradil ho kamenným / mramorovým kobercem (jak běhá v TV ta reklama na něj - piedra), též bych rád tento koberec na stěny v koupelně, WC (+ nová vana a záchod) a možná i za kuchyňskou linku. Dále bych potřeboval nové topení a elektrorozvody. Mimo to pak ještě trochu instalatérské práce - přivést rozvody pro pračku do toho výklenku 61x88cm.

Ano jsem ochoten uznat, že do cenové nabídky jste WC nezakomponoval a já si toho nevšiml.. Nicméně podstata věty je v tom, co já chtěl rekonstruovat a to se shoduje...

Posléze započala reknstrukce: v prvním měsíci se nestalo cca nic, když nebudu počítat demontáž kuchyňské linky a vysekání pár drážek do zdí... V druhém měsíci se jim povedlo natáhnout měděné trubky, pověsit radiatory a velice mělce zazdít nové kabely... Vše ostatní, z čehož jen málo dopadlo dle mých představ proběhlo ve 3 týchnech po 30. listopadu...“

Pominu-li to nejpodstatnější slovíčko cca, synonymum pro skoro, chcete mi opět tvrdit, že kromě pár bouracích prací se v průběhu října něco stalo? Sám píšete 10 listopadu, že máte zpoždění...

Email 10.11.2015 16:07: ...samozřejmě, že naprosto chápu Vaši snahu a popravdě jsem si vědom, že s pracemi nejsme tak daleko jak jsem si představoval...

V listopadu jste pak zvládli pověsit radiátory (ne ovšem všechny (k dispozici foto z 10. 12. kdy je topné těleso z koupelny opřené o zeď)), natáhnout trubky a část elektrických kabelů... Ověřitelné na fotografiích z 1. prosince, což byl mimochodem den, kdy jsem celý den netrpělivě čekal, kdy příjde někdo pracovat a nestalo se tak.

Co se mělkosti zazdění drátu týče, chcete se přijít podívat na ten drát, jehož kryje jen trocha primalexu?

Ve smlouvě je uveden datum 30. listopad, bod 3, kterým se oháníte a který jsem v dobré víře tedy akceptoval, Vám umožňuje prodloužení do 14. prosince, sám jste v emailu navrhl 10. prosince...

Email 29.11.2015 9:06: V vzhledem k mému zdravotnímu stavu Vás tedy zdvořile žádám, aby jste přihlédl k článku III. smlouvy o dílo a po vzájemné dohodě akceptoval změnu termínu plnění díla a to prodloužením na dobu nezbytně nutnou k dokončení, ne však déle než do 10.12.2015. Naproti tomu jsem ochoten prodloužení uznat jako z prodlení z trvání díla a ošetřit ho penálem ze smlouvy samé. Případně vzájemným zápočtem penále a vyčíslení vícenákladů, které si dílo vyžádalo.

A kdy stavba skončila? 22. prosince, čili 3 týdny po termínu! Další pravdivé tvrzení v článku... Během té doby se samozřejmě odehráli všechny ostatní práce... Nikde ovšem netvrdím, že proběhli špatně, či jiné lživé nebo pomluvné věci... Tvrdím, že nedopadli dle mých představ, což je pravda!

1) chtěl jsem zásuvky jednojté, páč do nich strčím 6timístné prodlužky APC s přepěťovou ochranou. Všude mám dvojté... BTW namontovat je trvalo cca 4 týdny od doby kdy začali čouhat ze zdi kabely.“

Email 30.9.2015 23:59: ...Jako zásuvky a vypínače tyto v té hnědý barvě. Přičemž "všechny" zásuvky jednojté (mimo těch na kuchyňské lince)...

Kabely byly v zadních pokojích zaštukovány někdy mezi 10. a 20. listopadem (vyplývá z emailu), k dispozici foto, že ještě 1. prosince čouhali ze zásuvek a vypínačů dráty, což byl i stav 2. Na fotu ze 6. už jsou vypínače a zásuvky, čili bylo namontováno mezi 3. a 5. prosincem... Od 10. listopadu do 5. prosince je to 3,5 týdne, což je to samé co cca 4 týdny! Opět pravda!

2) Chtěl jsem obklad v koupeně "až po strop", ve smlouvě psáno 2,2m. Mám obklad dlaždičku a půl pod stropem, reálná výška 2,03m.“

Tohle by mě fakt zajímalo jak popřete? Stoupnete si vedle těch dlaždiček s metrem a budete soudkyni tvrdit, že metr měří o 20 cm méně?

3) Chtěl jsem vanu (takovou tu šikmou - 90cm) obložit tak, že by zeď byla jednou zalomená. Mám vanou obloženou do oblouku. BTW nejperličkovější na tom je, že se se mnou kvůli tomuto extra scházel a extra jsem si to vysvětlovali...“

Chcete opět popírat, že jsme spolu stáli v koupelně a že jsem Vám říkal, že to nechci dokulata ale zalomit? Fajn, ale to pak bude tvrzení proti tvrzení, nikoliv pomluva! Mimochodem mám na něj svědka...

4) Chtěl jsem podlahu z kamenného koberce Piedra a to se soklem. Posléze jsem jsi dovymyslel, že když to budou dělat, tak by tím mohli šmrncnout aj kousek nevzhledných dlaždiček u vstupu na balkon. Sokl není, pán řemeslník zjístil 3 týdny po termínu předání, že prý to nejde, že na to musí mít jiný materiál jak na podlahu, prej mu to tvrdila Piedra - Co mě je ale do toho, to si měl vyřešit za ty 2 měsíce co jim nebyl schopen ani zavolat... Po ukončení prací jsem našel, že zbylo asi půl pytle kamínků a zřejmě i kus pryskyřice, vysvětli mi někdo tedy, proč ty dlaždičky u balkonu jsou netknuté?“

Email 16.12.2015 7:31: Za druhé, piedru jste si zvolil sám a my se, jako hlupáci, téměř dvě hodiny snažili přilepit sokl, což se nepodařilo. Volal jsem tedy prodejci a dozvěděl se následující oficiální stanovisko: Materiál na podlahu není určený k vertikální aplikaci ( tzn. žádný sokl ) technologie pro vertikální aplikaci je dostupná pouze velkoodběratelům a nebo si můžete tuto aplikaci sjednat přímo u prodejce ( nejbližší je v Brně ).

Z toho jasně plyne, sám tvrdíte, že jste se o vlastnostech Piedry dozvěděl 3. týden po termínu ukončení (30. listopadu). Kde tedy já lžu, či pomlouvám?

Jinak abych se vrátil výše, v citovaném emailu ze dne 5.9.2015 19:16 uvádím, že bych rád Piedru na stěnu. Nebylo by tedy při tvorbě cenové nabídky záhodno se v září informovat u Piedry co třeba k aplikaci na stěnu a co by to stálo (včetně varianty, že by jste si najal Piedru a přičetl si provizi)?

5) Ač jsem minimálně 3x před zhotovením avizoval a vysloveně žádal, aby byl připojen kotel a to správně, dle postřehů plynaře, zapojili ho až po 14 dnech a špatně...“

Email 13.12.2015 17:14: Byl bych rád kdyby už konečně byl připojený kotel, neboť jsem si na středu objednal plynaře a nerad bych ho rušil :(. Nicméně k tomu potřebuji aby byl připojen správně dle jeho přání: u vstupu vody místo trubky kohout a u zpátečky z topení napřed kohout, pak filtr a pak kotel...

Jedna z mnoha žádostí o připojení kotle... Též nepopiratelná a pravdivá! Popřít, že je zapojen (stále) špatně snad ani nejde... Jediný co mohu uznat je, že jsem si špatně spočítal čas a místo 14 dnů to trvalo 9, resp. 12..., což mi nečiní problém opravit, budete-li si přát...

Ve světle těchto důkazů bych tedy rád znal Vaše stanovisko, zda se Vám stále zdá, že lžu a pomlouvám?


Komentářu (1): Přečíst | Komentovat

31.03.2016 19:45:17 | Johann
je zajímavé, že k tomuhle se již p. Horák nevyjádřil


--
-- --
--

Reklama

--
© MS Software 2008